Geen producten (0)
✓graveren kan
Leren toilettas heren - Patrick ✓Stoere toilettas ✓Dubbele bodem ✓Luxueuze uitstraling…
€ 164,99
✓Kleurloos
Kleurloze ledercreme - TL Care1 ✓Verzorg uw tas goed ✓Kleurloze crème…
€ 9,99
✓graveren kan
Zachte leren rugtas - Shanghai ✓Rugtas met apart design ✓Mooie kleuren ✓Ambachtelijk…
€ 105,99
Leren handtas - TL Bag ✓Elegante damestas ✓Birkin geïnspireerd ✓Gehamerd…
€ 146,99
✓graveren kan
Leren brillenetui ✓Elegant brillentasje ✓Duurzaam ✓Luxueuze uitstraling…
€ 49,99
✓graveren kan
3-Fold leren portemonnee met muntenvak ✓Portemonnee met muntenvak ✓Luxueuze uitstraling…
€ 66,99
✓graveren kan
Visitekaartjeshouder van leer ✓Visitekaartjeshouder ✓Leuk relatiegeschenk ✓Graveren…
€ 37,99
✓graveren kan
Leren toilettas - Smarty - Large ✓Elegante toilettas ✓Duurzaam ✓Luxueuze uitstraling…
€ 115,99
✓converteerbaar
Leren converteerbare schoudertas - Patty ✓Van schoudertas naar rugtas ✓Converteerbaar ✓Duurzaam…
€ 155,99
✓graveren kan
Leren crossover tas heren - Martin ✓Crossbodytas voor mannen ✓Graveren kan! ✓Veroudert…
€ 172,99
✓graveren kan
Brillenetui van leer ✓Brillen-etui ✓Ambachtelijk gelooid ✓Horloge tasje…
€ 43,99
✓Uw tas wordt blij
Verzorgingsset voor uw leren tas ✓Complete verzorgingsset ✓In bewaardoosje ✓Uw leren…
€ 38,99

© Berdino.nl. 
Alle teksten op deze website vallen onder het auteursrecht van Berdino.nl. Elke inbreuk hierop is verboden. Het is dus niet toegestaan materiaal te kopiëren. Onze webmasters houden dit op wekelijkse basis in de gaten.
 
Gebruiksvoorwaarden:
Iedere gebruiker van http://www.Berdino.nl verklaart zich uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden: 

 1. De klant of gebruiker van deze website (natuurlijke of rechtspersoon) is automatisch onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden bij het bezoek aan de website en wordt automatisch onderworpen aan onze verkoopvoorwaarden bij het aangaan van een contractuele verbintenis of bestelling binnen Berdino.nl
 2. Door het accepteren van deze voorwaarden komt de klant door een bestelling bij Berdino vrijwillig en uitdrukkelijk met Berdino overeen de bestelde goederen bij vooruitbetaling - via onze betaalproviders of vooruitbetaling per bank - te voldoen. 
 3. De gegevens, bestanden en informatie verstrekt via deze website zijn eigendom van Berdino. Elke gebruiker van de website onthoudt er zich van deze gegevens te wijzigen, te kopiëren, te vertalen of op enige andere wijze op elektronische of mechanische wijze op te slaan of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berdino. Het opslaan van deze gegevens, bestanden en informatie dient beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor het gebruik van de website. 
 4. Berdino streeft ernaar correcte en betrouwbare informatie te verstrekken. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt door  derden. Berdino is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die bij gebruikers of derden zou ontstaan ten gevolge van de onjuistheid van de verstrekte informatie of het al dan niet verkeerde of onoordeelkundige gebruik van de verstrekte informatie door gebruikers of derden.
  Links naar andere websites worden enkel ter informatie opgenomen. Berdino is niet verantwoordelijk voor het bestaan of de inhoud van deze sites of de schade die voor de gebruikers of derden voortvloeit uit het gebruik van deze sites.
  Berdino kan niet door de gebruikers of derden aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen in de aangeboden informatie of voor het niet meer beschikbaar zijn van de daarin aangeboden goederen en/of diensten.
 5. Berdino streeft ernaar de gegevens opgenomen op www.berdino.nl steeds en doorlopend toegankelijk te houden voor gebruikers. Berdino kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onderbrekingen in de toegankelijkheid van deze gegevens om technische of andere redenen of de beëindiging van bepaalde diensten die aangeboden worden op de website.
 6. De gebruiker dient er zich bewust van te zijn dat sommige tekens, namen en logo’s van rechtswege beschermd zijn als handelsnaam of handelsmerk.
 7. De nietigheid of ongeldigheid van sommige bepalingen van deze voorwaarden of een deel daarvan zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bepalingen tot gevolg hebben.
 8. Voor de beslechting van alle geschillen betreffende deze voorwaarden en de daarin beschreven gevallen, is enkel de Nederlandse Wet van toepassing en zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Amsterdam uitsluitend bevoegd.
 9. Alle wijzigingen aan deze voorwaarden worden vooraf aangekondigd via www.berdino.nl of via e-mail. 
    
  Verkoopvoorwaarden:
  Algemeen bindende verkoopvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling: 
   
 10. Alle aanbiedingen van Berdino.nl zijn vrijblijvend zolang de voorraad strekt. Berdino.nl houdt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren op elk moment. 
 11. De overeenkomst van bestelling komt tot stand door een elektronische bestelling op de website Berdino.nl en wordt bij bestelling gevalideerd en bevestigd door Berdino.nl. Hierna ontvangt de klant de nodige communicatie tot betaling en de verdere verwerking van diens bestelling.
 12. Bij het plaatsen van een product in de winkelwagen gaat u een betaalverplichting aan.
 13. De aangeboden informatie over aangeboden artikelen zoals beschrijvingen, criteria en beelden worden zo nauwkeurig mogelijk door Berdino.nl weergegeven. Berdino.nl garandeert echter niet dat alle artikelen met de gegeven informatie in overeenstemming is. Afwijkingen - onder andere door uw eigen schermresolutie - kunnen hierbij geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding of ontbinding van de bestelling.
 14. Alle prijzen vermeld op Berdino.nl zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en administratieve kosten en exclusief verzendkosten. Op de totale bestelling worden aan het einde van de bestelprocedure de gepaste verzendkosten berekend aan de hand van de bestemming envan het gewicht van de order. Dit bedrag wordt meegedeeld voor het sluiten van de order. Berdino.nl houdt zich het recht voor om van deze tarieven af te wijken en dit mee te delen aan de klant per email of telefonisch.
 15. Berdino.nl heeft het recht om elke bestelling zonder verschuldigde reden nietig te verklaren.
 16. De betaling van elke bestelling dient te gebeuren via Ideal, Mister Cash, Bancontact, SofortBanking, Paypal, een VVV Gift Card, een Webshop Giftcard of vooruitbetaling via overschrijving. Berdino.nl beschikt niet over een eigen module om deze gegevens te bewaren, noch de betaling te verwerken. Berdino.nl kan dus onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke fraude of schade die u mag ondervinden door het betalen via Ideal of Paypal of een van de andere betaalmethodes. Pas na de volledige betaling van uw bestelling wordt uw order verwerkt. Elke betaling dient voorzien te zijn van het ordernummer van de bestelling. Berdino.nl houdt zich het recht voor de prijs van elk besteld, maar onbetaald artikel te wijzigen en daarmee de openstaande bestelling aan te passen. Zodra de bestelling wordt gesloten en aan dezelfde actieve prijscondities wordt betaald, is de koop gesloten en kan van deze prijs niet worden afgeweken. Indien dus na deze betaling de prijs daalt kan u hierop geen aanspraak maken. De prijs wordt ook niet aangepast indien de prijs stijgt.
 17. De vooropgestelde levertermijnen vermeld door Berdino.nl zijn slechts indicatief. Berdino.nl kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld indien deze termijn wordt overschreden. De klant wordt bij een termijnsoverschrijding van meer dan 3 weken bericht over de reden van de vertraging. De klant kan dan kiezen of deze de backorder wil wijzigen of annuleren. Berdino.nl zal bij termijnsoverschrijding echter wel alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk tot aflevering te komen.
 18. De eigendom van het artikel gaat pas over wanneer de klant al diens contractuele verplichtingen aan Berdino.nl heeft voldaan en daarmee de order heeft aanvaard.
 19. Elke betwisting, weigering of omruiling van de geleverde artikelen dienen te gebeuren binnen 14 kalenderdagen (zichttermijn! artikelen mogen niet gebruikt worden!) na levering van de goederen en dit per retourzending en aanmelding vooraf per mail aan Berdino. Melding op andere manier of na deze termijn wordt niet aanvaard door Berdino.nl. Berdino.nl kan enkel producten aanvaarden in ongeschonden en ongebruikte staat en in originele verpakking, de labels aanwezig en niet doorgeknipt. De kosten voor de retourzending zijn steeds voor rekening van de klant. Indien deze retourzending niet met bewijs van verzending verstuurd wordt, draagt de klant eveneens elke verantwoordelijkheid voor het al dan niet ontvangen van de retourzending door Berdino.nl en kan dit in geen geval leiden tot de ontbinding van de overeenkomst. Gepersonaliseerde goederen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Goederen in promotie zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Gewonnen goederen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
  Artikelen dienen te worden geretourneerd naar Italië, omdat onze producten daar rechtstreeks vandaan komen. De retour-verzendkosten komen voor rekening van de klant.
 20. Berdino.nl kan eveneens in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertraagde leveringen van artikelen daar zij afhankelijk is van derden.
 21. De Wet Kopen op Afstand bepaalt dat in sommige gevallen uitsluiting van het herroepingsrecht geldt. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
  die door de ondernemer tot stand zijn gebracht of bij de leverancier van die producten zijn besteld overeenkomstig de specificaties van de consument. 
   - producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn . Hoewel de verschillende mogelijkheden aan de consument worden aangeboden in een keuzemenu, draagt de consument de verantwoordelijkheid voor het lezen van de algemene voorwaarden, die vóór de totstandkoming van de opdracht akkoord bevonden moeten worden door de consument. Berdino geeft voorts duidelijk op verschillende plekken op de website deze uitzonderingen aan, alsmede in de automatisch gegenereerde mails naar de consument, zelfs nádat de consument akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De consument wordt zo door Berdino.nl in de gelegenheid gesteld de bestelling nog binnen 12 uur tijdig te annuleren, hoewel dat eigenlijk niet op haar weg ligt. In opdracht van de consument bij de fabrikant bestelde artikelen kunnen door Berdino alleen nog met aanzienlijk verlies worden doorverkocht, of kunnen door hun specifieke kenmerken helemaal niet worden doorverkocht. Berdino neemt geen gepersonaliseerde goederen retour. Die goederen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en van het recht op retour. Verder zijn de volgende goederen ten alle tijde uitgesloten van het herroepingsrecht en dus van retour:
  - producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals gepersonaliseerde tassen.
  - producten die snel kunnen bederven of verouderen.
  - producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
  - losse kranten en tijdschriften.
  - audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  Elke klacht dient duidelijk per post of mail verzonden te worden. Berdino.nl houdt zich de verplichting voor elke klacht zo spoedig mogelijk van antwoord te voorzien.
 22. Heeft u uw bestelling voldaan met een VVV Cadeaukaart of Webshop Giftcard, dan is geldelijke restitutie niet mogelijk. Een cadeaukaart is immers niet inwisselbaar voor geld. Wel ontvangt u dan een Berdino cadeau-voucher.
 23. Berdino.nl verstuurt elke bestelling via Fed-Ex, DHL of een gelijkwaardige verzender. Uw zending is hiermee verzekerd tot ontvangst door de klant. Bewijs hiervoor heeft Berdino ten alle tijde onder zich. Het niet tijdig in ontvangst nemen - bijvoorbeeld wegens een vakantie - of het weigeren van de levering zal resulteren in een terugzending van de goederen aan Berdino.nl. In dit geval zal Berdino.nl hiervoor de nodige verzendingskosten en administratieve kosten in rekening brengen,  losstaand van een nieuwe verzending van de gekochte goederen. Het spreekt voor zich dat defecten die niet onder de fabrieksgarantie vallen geen reden tot ontbinding van de koop met zich meebrengen.
 24. Elke geldige! annulering van bestelling conform onze voorwaarden zal resulteren in een terugbetaling van de reeds betaalde middelen binnen 30  dagen na annulering van de bestelling. Voor reeds verstuurde goederen blijven de verzendkosten verschuldigd.
 25. In geval van overmacht is Berdino.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, deze worden opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de verplichting jegens de klant volledig of gedeeltelijk wordt gehinderd.
 26. Mocht uw pakket onbestelbaar zijn - bijvoorbeeld wegens uw vakantie - dan is Berdino genoodzaakt eventueel gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
  Gaat u op vakantie, geeft u dan - om hoge kosten voor u en voor ons te voorkomen - in ieder geval vooraf!! aan Berdino of aan de vervoerder een alternatief afleveradres op.
  Mocht een pakket niet bij u afgeleverd kunnen worden, dan zal de vervoerder proberen contact met u op te nemen.
  Als na herhaaldelijk proberen blijkt dat het pakket niet bij u bezorgd kan worden of er geen contact met u mogelijk is, wordt het pakket retour Italië verzonden. 
  Bij opnieuw verzenden van de bestelling, dient u - behalve de door Berdino gemaakte kosten van de retourzending - nogmaals de verzendkosten te betalen. 
 27. Berdino ijvert constant naar ideale kwaliteit van diens producten maar is hiervoor eveneens afhankelijk van haar fabrikanten en leveranciers. De aangeboden data ter presentatie van de producten is geen garantie of kwaliteitsstatement. Het is geen reden tot weigering indien de omschreven kwaliteit insignificant afwijkt van de werkelijke kwaliteit.
 28. Gepersonaliseerde artikelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 29. Indien u betaald heeft met een Giftcard (bijvoorbeeld de VVV Cadeaubon), geldt het normale herroepingsrecht (met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen). In dat geval echter wordt uw retourtegoed niet geldelijk gestort, maar krijgt u van Berdino een tegoedbon voor het via de Giftcard bestede bedrag. Een Giftcard is immers niet inwisselbaar voor geld. De geldigheidsduur van dat shoptegoed zal u middels mail worden meegedeeld, maar is in de regel 1 jaar. 
 30. Voor de geldigheidsduur van uw Giftcards verwijzen wij u naar VVV Cadeaubon of naar Webshop Giftcards. Berdino heeft daarmee niets van doen.
 31. De geldigheidsduur van de cadeau-vouchers van Berdino zelf is 1 jaar na afgiftedatum, tenzij op de voucher zelf anders is aangegeven. Ingeval van het gebruik van het herroepingsrecht geldt ook voor de cadeau-vouchers van Berdino, dat die niet inwisselbaar zijn voor geld. U ontvangt dan een shoptegoed. De geldigheidsduur van dat shoptegoed zal u middels mail worden meegedeeld, maar is in de regel 1 jaar.

Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden

Cookies worden door ons alleen gebruikt om deze shop naar behoren te laten werken. Verder niet. Wilt u een goede shopervaring, klikt u dan op Ja. Daarmee geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring, helemaal in lijn met AVG.

Pinterest Facebook Twitter Linkedin